Zeus schleudert Blitze

Zeus schleudert Blitze
Zeus schleudert Blitze: Der Himmel über der Akropolis in Athen. Foto: Alkis Konstantinidis Foto: dpa

Zeus schleudert Blitze: Der Himmel über der Akropolis in Athen. Foto: Alkis Konstantinidis

Anzeige